வடிகால் அமைக்கும் பணி நடந்து வருவதால் பாரதிதாசன் சாலையில் போக்குவரத்து மாற்றம்

பாரதிதாசன் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி நடந்து வருவதால், எஸ்ஐஇடி கல்லூரி முனையிலிருந்து ஆழ்வார்பேட்டை செல்லும் வாகனங்கள், இடதுபுறம் திருவள்ளுவர்…