பாரதிய வித்யா பவனில் தமிழ் நாடக விழா தொடங்கியது: ஜூலை 8 முதல் 15 வரை

பாரதிய வித்யா பவனின் வருடாந்திர தமிழ் நாடக விழா ஜூலை 7 வியாழக்கிழமை மாலை தொடங்கப்பட்டது. மூத்த நடிகர் டெல்லி கணேஷுக்கு…

பாரதிய வித்யா பவனில் தமிழ் நாடக விழா : மே 29

மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவனில், மே 29 முதல் ஜூன் 3 வரை அனைத்து மாலை வேளைகளிலும் தமிழ் நாடக…

Verified by ExactMetrics