ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் பிரசாதம் விநியோகிக்க பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள்

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் 2022 ஆம் ஆண்டின் கடைசி காலாண்டில் இருந்து கோவிலில் நாள் முழுவதும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டு வருவதை தொடர்ந்து,…