மயிலாப்பூரில் மோட்டோ கிராஸ் அனுபவத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டுமா?

இந்த சாலை மோட்டோ-கிராஸ் டிரைவை அனுபவிக்க நல்லது. விவேகானந்தா கல்லூரி வளாகத்தை ஒட்டி ஓடும் சாலையான பி.எஸ்.சிவசுவாமி சாலையின் தற்போதைய நிலையை…

வடிகால் பணிகள் தொடர்வதால், மழை நீர் கால்வாய்களாக மாறிய சாலைகள்.

‘வெனிஸ் ஆழ்வார்பேட்டைக்கு வருகிறது’ என்றார் ஒருவர். ‘சி. பி.ராமசாமி சாலை கால்வாய்’, என்றார் மற்றொருவர். ஆழ்வார்பேட்டை சி.பி.ராமசாமி சாலையை ஒட்டி புதிதாக…

Verified by ExactMetrics