மயிலாப்பூர் பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியின் 1966 பேட்ச் தோழர்கள், சக தோழர்களை சந்திக்க ஆர்வம்.

பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியின் 1966 ம் ஆண்டு பேட்சின் இரண்டு முன்னாள் மாணவர்கள், தங்கள் பேட்ச் தோழர்களுடன் மீண்டும் இணைவதற்கும் ஒரு…