மயிலாப்பூர் பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியின் 1966 பேட்ச் தோழர்கள், சக தோழர்களை சந்திக்க ஆர்வம்.

பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியின் 1966 ம் ஆண்டு பேட்சின் இரண்டு முன்னாள் மாணவர்கள், தங்கள் பேட்ச் தோழர்களுடன் மீண்டும் இணைவதற்கும் ஒரு…

பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் பொன்விழா சந்திப்பு நிகழ்ச்சி: ஏப்ரல் 19

பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1972ஆம் ஆண்டு பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களின் பொன்விழா சந்திப்பு நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் 19 மாலை மயிலாப்பூரில் உள்ள…