ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி நடத்தும் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு ஆசிரியர்கள் தேவை, ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்கப்படும்

ஆழ்வார்பேட்டையில் (பீமன்ன பேட்டை) சென்னை மாநகராட்சி நடத்தும் மேல்நிலைப் பள்ளியில், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக திட்டத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மூன்று ஆசிரியர்கள்…

Verified by ExactMetrics