ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சென்னை மாநகராட்சி நடத்தும் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு ஆசிரியர்கள் தேவை, ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்கப்படும்

ஆழ்வார்பேட்டையில் (பீமன்ன பேட்டை) சென்னை மாநகராட்சி நடத்தும் மேல்நிலைப் பள்ளியில், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக திட்டத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மூன்று ஆசிரியர்கள்…