புத்தகக் கண்காட்சியின் தொடக்க விழாவில் நாடகக் கலைஞர் பிரசன்னா ராமசாமி கவுரவிக்கப்பட்டார்

முன்னணி நாடகக் கலைஞர் பிரசன்னா ராமசாமி இந்திய அரங்கில் தனது பணிக்காக மீண்டும் ஒருமுறை அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார். நகரத்தைச் சேர்ந்த புத்தக வெளியீட்டாளர்களின்…

Verified by ExactMetrics