புத்தகங்கள் வெளியீட்டு விழா: வரலாறு, கலை, கட்டிடக்கலை

டாக்டர் வி.என்.ஸ்ரீனிவாச தேசிகன் எழுதிய காவேரிப்பாக்கம்: வரலாறு மற்றும் கலை மரபுகள், மற்றும் டாக்டர் ஜே. சுமதி எழுதிய காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள…