ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள தேவாலயத்தில் புனித பிரான்சிஸ் சேவியரின் விழா கொண்டாடப்பட்டது.

புனித பிரான்சிஸ் சேவியரின் பெருவிழா, ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள கே.எம்.என். தெருவில் உள்ள புனிதருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட தேவாலயத்தில் டிசம்பர் 3-ம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது.…

Verified by ExactMetrics