ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள தேவாலய ஊர்வலத்தின் ஒரு பகுதியாக பேண்ட் இசை மற்றும் நாதஸ்வரம் இருந்தது.

புனித லாசரஸ் தேவாலயம் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள அவர் லேடி ஆப் கைடன்ஸ் சர்ச்சில் புனித லாசரஸின் 441வது பெருவிழா…

Verified by ExactMetrics