உள்ளூர் தேவாலயங்களில் புனித வெள்ளி சேவைகள்.

புனித வெள்ளியானது உலகெங்கிலும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களால் பிரார்த்தனை மற்றும் உண்ணாவிரதத்துடன் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளில்தான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டார். உள்ளூர்…

Verified by ExactMetrics