ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பூனைகளுக்கு உணவளித்தல் பிரச்சினை: மலக்கழிவுகளால் கோவில் மாசுபடுவதாக கோவிலுக்கு சென்றுவரும் பக்தர்கள் கூறுகின்றனர்

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தை பாதிக்கும் பூனைகளின் தொல்லை, உணவளிப்பவர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் கோவில் பக்தர்கள். திங்கள்கிழமை இரவு, இந்த பிரச்சினையை…

Verified by ExactMetrics