பட்டினப்பாக்கம் மைதானத்தில் பயிற்சி பெறும் சிறுமிகளுக்கு கால்பந்து உபகரணங்களை பெருங்குடி நலம் விரும்பி வழங்கினார்.

பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் சமீபத்தில் நடந்த மகளிர் தின நிகழ்வு, இங்குள்ள சுரேஷ் மெமோரியல் கால்பந்து அகாடமியில் பயிற்சி பெறும்…

Verified by ExactMetrics