அப்பு தெருவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெர்சியன் ஆண் பூனை. காணாமல் போன பூனையா?

மயிலாப்பூர் அப்பு தெரு மண்டலத்தில் பெர்சியன் ஆண் பூனை ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தானும் தன் மனைவியும் இந்தப் பூனையைக் கண்டுபிடித்து வீட்டிற்கு…

Verified by ExactMetrics