கதீட்ரலில் நடந்த ‘துக்க நாள்’ நிகழ்ச்சியில் தலைமை தாங்கிய பேராயர். தலித் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆதரவு காட்டுங்கள்.

பேராயர் ரெவ். டாக்டர் ஜார்ஜ் அந்தோணிசாமி தலைமையில் பாதிரியார்கள், கன்னியாஸ்திரிகள் மற்றும் பாமர மக்கள் ஆகஸ்ட் 10 அன்று சாந்தோம் பேராலய…