கதீட்ரலில் நடந்த ‘துக்க நாள்’ நிகழ்ச்சியில் தலைமை தாங்கிய பேராயர். தலித் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆதரவு காட்டுங்கள்.

பேராயர் ரெவ். டாக்டர் ஜார்ஜ் அந்தோணிசாமி தலைமையில் பாதிரியார்கள், கன்னியாஸ்திரிகள் மற்றும் பாமர மக்கள் ஆகஸ்ட் 10 அன்று சாந்தோம் பேராலய…

Verified by ExactMetrics