கால்நடைகள் அச்சுறுத்தல்: மந்தைவெளி மண்டலத்தில் பொது கொட்டகை அமைக்க கவுன்சிலர் பரிந்துரை

மந்தைவெளிப்பாக்கம் மண்டல தெருக்களில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை என்ன செய்வது? உள்ளூர் தெருக்களில் குழப்பத்தை உருவாக்கி தெரு முனைகளை கைப்பற்றும் கால்நடைகள்? உள்ளூர்…

Verified by ExactMetrics