பொன்னியின் செல்வன் – வரலாறு, நாவல் மற்றும் திரைப்படம் பற்றிய பேச்சு : செப்டம்பர் 30

பொன்னியின் செல்வன் – வரலாறு, நாவல் மற்றும் திரைப்படம். இதுதான் உரையின் கருப்பொருள். எழுத்தாளர்-வரலாற்று ஆய்வாளர் வெங்கடேஷ் ராமகிருஷ்ணன் தனது வார…

Verified by ExactMetrics