ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் மாணிக்கவாசகர் பொன்-ஊஞ்சல் உற்சவம். ஜனவரி 3 முதல்.

மாணிக்கவாசகர் பொன் ஊஞ்சலில் சுவாமியையும் அம்பாளையும் அமர்ந்திருப்பதை விவரிக்கும் சில அழகான பாசுரங்களை இயற்றினார். ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் ஜனவரி 3ஆம்…