பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு வணிகவியல், பொருளாதாரம் மற்றும் கணக்கியல் பாடங்களில் இலவசப் பயிற்சி.

ராஜா அண்ணாமலைபுரம் குடியிருப்போர் நல சங்கம் (RAPRA) தொடங்கியுள்ள பிளஸ் டூவில் வணிகவியல், பொருளாதாரம் மற்றும் கணக்கியல் வகுப்புகளில் இலவசப் பயிற்சி…

Verified by ExactMetrics