எழுத்தாளர் கவிஞர் சிற்பி பாலசுப்ரமணியத்திற்கு பாராட்டு விழா

பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு சமீபத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரபல எழுத்தாளரும், கவிஞரும், மொழிபெயர்ப்பாளருமான சிற்பி பாலசுப்ரமணியத்துக்கு பாராட்டு விழா பிப்ரவரி 13ம் தேதி,…

Verified by ExactMetrics