லஸ் அவென்யூவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டாக்சிகள், கார்களை, குடியிருப்பாளர்கள் புகார் அளித்ததையடுத்து, போக்குவரத்து போலீஸார் அகற்றினர்.

கிருஷ்ணசாமி அவென்யூவில் வசிப்பவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு, குறுகிய தெருவில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து டாக்சிகள் மற்றும் கார்களை அகற்றுமாறும், இந்த கார்களின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம்…

Verified by ExactMetrics