சென்னை மெட்ரோ: புதிய, பல போக்குவரத்து மாற்றங்களை நேரடியாகச் சொல்லும் சைன்போர்டுகள் ஆங்காங்கே வைத்துள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ ஊழியர்கள் மயிலாப்பூரில் உள்ள பல மண்டலங்களில் போக்குவரத்துப் பலகைகளை நிறுவி வருகின்றனர். மாற்றங்கள் நவம்பர் 25 அன்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது…

சென்னை மெட்ரோ: ஆர்.கே.மட சாலையில் விரைவில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது

சென்னை மெட்ரோ ரயில் பாதையின் மயிலாப்பூர் – மந்தைவெளி பிரிவில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் மற்றும் பூர்வாங்க சிவில் வேலைக்கான அறிகுறிகளைக் பார்க்கமுடிகிறது.…

Verified by ExactMetrics