ஆர்கே சென்டரில் கர்நாடக சங்கீதத்தின் மகாசிவராத்திரி அகண்டம்

கர்நாடக சங்கீதத்தின் மகாசிவராத்திரி அகண்டம், பிப்ரவரி 18-ம் தேதி, லஸ்ஸில் உள்ள ஆர்கே சென்டரில் மாலை 3 மணி முதல் மறுநாள்…