மகாராஷ்டிர சமூகத்தினர் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள வளாகத்தில் விநாயக சதுர்த்தியைக் கொண்டாடினர்.

விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடுவதற்காக கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாநகரில் உள்ள மகாராஷ்டிர சமூகத்தினர் ஆழ்வார்பேட்டையில் ஒன்று கூடினர். மஹரதா கல்வி நிதியம் வழங்கும்…

Verified by ExactMetrics