மகாராஷ்டிர சமூகத்தின் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தில், அபங்ஸ் நடனம்.

மகாராஷ்டிரா கல்வி நிதியம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை (செப்டம்பர் 4) ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலையில் உள்ள அதன் வளாகத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டங்களை…