ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில்: மகா சிவராத்திரி இரவில் ஒரு அங்குலம் கூட இடமில்லாமல் நிரம்பிய பக்தர்கள் கூட்டம். கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்த சிரமத்தை எதிர்கொண்ட ஊழியர்கள்.

மகா சிவராத்திரியும் சனிப் பிரதோஷ நிகழ்வும் சேர்ந்து வந்ததால், சனிக்கிழமை மாலை ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்குள் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இரவு…