போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு போலீசார் மணல் சிற்பங்களின் மூலம் விழிப்புணர்வு

போதைப் பொருளுக்கு எதிரான சர்வதேச போதை பொருள் ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு போலீசார் மணல் சிற்பங்கள் மூலம் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்திற்கு…

Verified by ExactMetrics