ஆழ்வார்பேட்டையில் ‘மன்கி பாத்’(Monkey Bath) மேம்படுத்தப்பட்ட நகைச்சுவை நிகழ்ச்சி.

‘மன்கி பாத்'(Monkey Bath) ஒரு முழு நீள மேம்படுத்தப்பட்ட நகைச்சுவை நிகழ்ச்சியாகும், இது இளம் காமிக்ஸின் தொகுப்பு. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆழ்வார்பேட்டையில்…