குறைந்த அளவிலான மாசுடன் கொண்டாடப்பட்ட போகிபண்டிகை

போகி பண்டிகை, பொங்கல் பண்டிகைக்கு முன்னதாக, பயனற்ற பொருட்களை அடையாளமாக அகற்றி, அவற்றை எரிப்பதற்கான ஒரு பண்டிகை. மயிலாப்பூரில் போகி பண்டிகை…

Verified by ExactMetrics