மயிலாப்பூர் காவல்துறை லஸ் சந்திப்பில் ‘Say No to Drugs’ என்ற பிரச்சாரத்தை நடத்தியது.

E1 மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த குழு சமீப காலமாக, போக்குவரத்துக்கு உகந்த பல நல்ல முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. சனிக்கிழமை…

Verified by ExactMetrics