மயிலாப்பூர் வார்டு 124ன் குடிமைப் பணியாளர்களுக்கு சமூகக் குழுவினர் தீபாவளி பரிசுகளை வழங்கினர்.

மயிலாப்பூர் செங்குத்தனார் மகாசபை உறுப்பினர்கள் ஜிசிசி வார்டு 124ல் பணிபுரியும் உர்பேசர் சுமீத்தின் 130 துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக உலர்…

Verified by ExactMetrics