மயிலாப்பூர் திருவிழாவின் 2023 பதிப்பு ஒரு பெரிய இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் நடைபெறும் விழாவில் சமையல் போட்டியும் உள்ளது.

ஜனவரி 8 மதியம் மயிலாப்பூர்.வடக்கு மாட வீதியில் உள்ள நித்ய அமிர்தம் உணவகத்தில் (1வது தளம்) நடைபெறுகிறது. இரண்டு போட்டிகள் உள்ளன,…

Verified by ExactMetrics