சிஐடி காலனி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மயிலா என்ற இந்தப் பூனையைப் பார்த்தீர்களா?

சிஐடி காலனியில் உள்ள என்டிடிவி அலுவலகத்தில் இருந்த செல்லப் பூனை செவ்வாய்கிழமை இரவு முதல் காணவில்லை. இது மயிலா என்ற பெயரில்…

Verified by ExactMetrics