கோவிலுக்கு முன் பெரிய ‘மயில்’ ரங்கோலியை வடிவமைத்த பெண்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள பெண்கள், திருவிழாக் காலங்களில் உள்ளூர் கோயில்களில் கோலம் மற்றும் ரங்கோலிகளை வடிவமைத்து, கொண்டாட்டங்களுக்கு ஒரு சிறந்த பாரம்பரிய அழகை…

Verified by ExactMetrics