ரூ.15 கோடி. திருவள்ளுவர் கோவில் திருப்பணிக்கு செலவிடப்படும். புதிய அம்சங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மயிலாப்பூரில் உள்ள திருவள்ளுவர் கோவிலில் முழுமையான சீரமைப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்காக ரூ.15 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும்…

Verified by ExactMetrics