கவுன்சிலர் மழைக்காலத்தில் பயன்படக்கூடிய தொலைபேசி எண்களை குடியிருப்பாளர்களுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

வார்டு 126 ஐ சேர்ந்த காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர் அமிர்த வர்ஷினி, (மந்தைவெளிப்பாக்கம், சாந்தோமில் சில பகுதிகளை உள்ளடக்கியது) உள்ளூர்…

Verified by ExactMetrics