மாண்டிசோரி பாலர் பள்ளி சாந்தோமில் திறப்பு. கல்வியாளர் மரியம் இதை நடத்துகிறார்

அனுபவம் வாய்ந்த மாண்டிசோரியன்கள் குழுவால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு புதிய மாண்டிசோரி பாலர் பள்ளி, சாந்தோமில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளியின் ஒரு குறிப்பு, நடைமுறை…

Verified by ExactMetrics