இந்த மார்கழி ஊர்வலம் – நடனம், இசை, கும்மி மற்றும் கதா காலக்ஷேபம் – டிசம்பர் 31 அன்று. சித்திரகுளத்தைச் சுற்றி நடைபெறவுள்ளது

வித்தியாசமான மார்கழி மாத பஜனை சம்பிரதாய ஊர்வலம் இது. பங்கேற்பாளர்கள் பாடுவது மட்டுமல்லாமல் ஆண்டாளின் பாசுரங்களின் பாடல்களுக்கு ஏற்ப நடனமாடுவார்கள். டிசம்பர்…

Verified by ExactMetrics