தேவாலய அறக்கட்டளை பிரிவு மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்கு உதவுகிறது

நம்பிக்கை நகரில் வசிக்கும் நடுத்தர வயதுப் பெண் புஷ்பா, முதுகுத் தண்டு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டு, நகர முடியாமல் தவித்து வருகிறார். உதவிக்காக…

Verified by ExactMetrics