ராகமாலிகா அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர்கள் முத்துசுவாமி தீட்சிதரின் வாழ்க்கையை அவர்களின் வளாகத்தில் நாடக வடிவில் அரங்கேற்றினர்.

மந்தைவெளியில் உள்ள ராகமாலிகா அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் உள்ள குழந்தைகள் சமீபத்தில் ஒரு தனித்துவமான கலை நிகழ்ச்சியை நடத்தினர். புகழ்பெற்ற கர்நாடக இசை…