மூத்த மற்றும் மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பி.சபாநாயகத்தின் இறுதி ஊர்வலத்தில் காவல்துறை மரியாதை

வியாழக்கிழமை காலமான முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பி.சபாநாயகத்தின் இறுதிச் சடங்கு ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள பிஷப் கார்டனில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வெள்ளிக்கிழமை…

Verified by ExactMetrics