விவேகானந்தா கல்லூரியின் (1968 – ’71) பி.ஏ. பொருளாதாரம் பிரிவு முன்னாள் மாணவர்கள் மே 1 அன்று சந்திப்பு

விவேகானந்தா கல்லூரியின் 1968 – 1971 பி.ஏ. பொருளாதாரம் பிரிவின் முன்னாள் மாணவர்கள், அதன் 50 ஆண்டுகளைக் குறிக்கும் வகையில் மே…

இராணி மெய்யம்மை பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு: ஜூலை 24

ஆர் ஏ புரத்தில் உள்ள இராணி மெய்யம்மை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஜூலை 24அன்று காலை பள்ளி வளாகத்தில் AGMக்கான கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.…

Verified by ExactMetrics