பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள் பொன்விழா சந்திப்பு நிகழ்ச்சி: ஏப்ரல் 19

பி.எஸ். மேல்நிலைப் பள்ளியில் 1972ஆம் ஆண்டு பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களின் பொன்விழா சந்திப்பு நிகழ்ச்சி ஏப்ரல் 19 மாலை மயிலாப்பூரில் உள்ள…

Verified by ExactMetrics