காமதேனு கல்யாண மண்டபத்தில் சணல் பொருட்களின் கண்காட்சி-விற்பனை. செப்டம்பர் 27 வரை.

திருவிழா ஷாப்பிங் சீசனை ஒட்டி லஸ்ஸில் உள்ள காமதேனு கல்யாண மண்டபத்தில் சணல் பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த…

Verified by ExactMetrics