இந்த சமூகம் அதன் மூத்த குடிமக்களுக்கு தன்னார்வ உதவி சேவைகளை வழங்குகிறது.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ஆர்.கே.நகர் சமூகம் அவசரநிலைகள் மற்றும் ஆப்ஸைக் கையாள்வது போன்ற சிறப்புத் தேவைகள் இருக்கும் முதியவர்களுக்கு உதவுவதற்காக ஒரு உதவிக்…

Verified by ExactMetrics