மூத்த குடிமக்கள் ரேஷன் கடையில் புதிய விதிகளின் படி ரேஷன் பொருட்களை எவ்வாறு பெறுவது?

மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் வேலை பார்ப்பவர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் மூலம் அரசின் புதிய விதிகளின் கீழ் ரேஷன் கடையில் ரேஷன்…

Verified by ExactMetrics