மாட வீதிகளைச் சுற்றி மூஷிக வாகனத்தின் மேல் வலம் வந்த நர்த்தன விநாயகர்

விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி, அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்ட நர்த்தன விநாயகர் இரவு 8.30 மணிக்கு ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலின் பிரகாரத்தை வலம் வந்து, கிழக்கு…