சென்னை மாநகர் முழுவதும் இன்று ஆகஸ்ட் 26 மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்

சென்னை மாநகராட்சி இன்று (ஆகஸ்ட் 26) நகரம் முழுவதும் மெகா தடுப்பூசி முகாமை நடத்துகிறது. காலனி பகுதிகள் மற்றும் ஜிசிசி சுகாதார…