‘மெட்ராஸ்-சென்னையில் விலங்குகள் நல இயக்கத்தின் வரலாறு’: ஆகஸ்ட் 19 அன்று மேனகா காந்தி வெளியிடும் புத்தகம்.

‘மெட்ராஸ்-சென்னையில் விலங்குகள் நல இயக்கத்தின் வரலாறு’ என்ற புத்தகத்தை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், விலங்குகள் நல உரிமை ஆர்வலரும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலருமான மேனகா…

Verified by ExactMetrics